Deratizace

Nedělte se s hlodavci o své vlastní zásoby, deratizujte s námi!

Deratizace - likvidace hlodavců například potkanů, krys, myší, myšic a jiných.
Deratizace - je opatření, které směřuje k vyhubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců v určitých lokalitách, jako jsou zejména obytné domy, výrobní a hospodářské podniky, dále pak také inženýrské sítě, kanalizace, parovody, veřejná prostranství, kontejnerová stání apod. Deratizace je velmi důležitá, protože hlodavci jsou přenašeči pro člověka nebezpečný chorob, např. Weilovy žloutenky, kterou způsobuje leptospiróza. Dále jsou šiřitelé moru, tularemie, listeriózy, a salmonely.
Deratizace nejenže chrání naše zdraví, ale zamezuje také materiálovým škodám.

Deratizujeme a zajišťujemepotkan_mys_dlazba_denik_clanek_solojpg.jpg

Hubíme: potkany, krysy, myši domácí, hryzce vodní, hraboše polní, myšice křovinné, temnopásé a další
Deratizační zásah provádíme v souladu se standardní metodikou DDD, včetně kontrol doplňování či sběru uhynulých hlodavců.

 

Zajišťujeme deratizaci měst a obcí včetně závěrečných zpráv.


Zajišťujeme vypracování ročního harmonogramu prací a stanovené a vytipované prostory ošetřujeme podle konkrétních hygienických norem či HACCP opatření.

Deratizujeme

Zdravotnická zařízení, stravovací a ubytovací zařízení, školské organizace, obchodní komplexy, zemědělské objekty, bytový fond, inženýrské sítě, výrobní podniky, ZOO Liberec.
K deratizaci používáme více jak 15 druhů deratizačních nástrah.

 

K deratizaci používáme vlastní vyráběné jedové staničky.

 

Vlastní jedová stanička

 

Naše společnost prováděla deratizaci při povodních v ČR v roce 1997, 1999, 2002, 2010.

 

Fotogalerie

Fotogalerie jedové staničky