Dezinfekce

Nedovolte mikroorganismům žít s Vámi, dezinfekce je správná cesta

Dezinfekce, tímto pojmem rozumíme soubor opatření vedoucích ke zničení mikroorganismů pomocí chemických nebo kombinovaných postupů, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavému jedinci. Dezinfekci lze definovat jako ničení či zneškodňování mikroorganismů na neživých předmětech a ve vnějším prostředí.

Dezinfekce chrání naše zdraví.


Dezinfekce a její zajištění

Likvidujeme mikroorganismy, odstraňujeme plísně, provádíme plošné dezinfekce v potravinářských a zdravotnických zařízení. Provádíme speciální dezinfekci letadel pro společnost Travel Service a.s.

Provádíme dezinfekci bytů po úmrtí.

 

Dezinfekce - rozdělení

DEZINFEKCE OCHRANNÁ - profylaktická

Je prováděna všude tam, kde lze předpokládat přítomnost původců nákaz. Nejvíce v kolektivních zařízeních například (zdravotnická zařízení, zemědělské provozy, ubytovací prostory, dopravní prostředky, zařízení hromadného stravování, apod.)
Užívá se při dezinfekci prostor, potravin, materiálů a vody.

DEZINFEKCE OHNISKOVÁ - represivní

Je zaměřena na zneškodňování choroboplodných zárodků v ohnisku nákaz s cílem přerušit šíření infekce. Její provedení bývá průběžné nebo konečné.

DEZINFEKCE OHNISKOVÁ - průběžná

Prováděna po dobu trvání možného zdroje nákazy, tj. po dobu vylučování původců nákaz, předmětů, se kterým přišel jedinec do styku nebo prostředí a místa kde pobýval.

DEZINFEKCE OHNISKOVÁ - konečná

Odborným jednorázovým zásahem v doznívajícím ohnisku nákazy. Týká se prostředí, kde byl zdroj izolován. Konečná dezinfekce bývá spojena s důkladnou mechanickou očistou.

DEZINFEKČNÍ ÚKLID

Provádí se vždy po ukončení každé dezinfekce

 

Pozor na plísně

Zaměřujeme se především na likvidaci plísní, pokud se přesto objeví, neváhejte a zavolejte nám

 

Naše společnost prováděla dezinfekci objektů výrobních závodů a studní při povodních v ČR v roce 1997, 1999, 2002, 2010.