Dezinsekce

Nedovolte hmyzu, aby Vás obtěžoval, dezinsekce Vám pomůže se ho zbavit!

Dezinsekce je likvidace hmyzu například, švábů, štěnic, much, cvrčků, mravenců, blech, komárů, vos, roztočů a jiných.
Dezinsekce je soubor opatření, který se zabývá metodami a prostředky hubení hmyzu a ostatních členovců. Zaměřuje se především na druhy žijící v blízkosti člověka. Například zdravotnická zařízení, potravinářské podniky, bytový fond.

 

Dezinsekce má význam i hygienický. Zabraňuje přenášení infekčních onemocnění.

Dezinsekce nejenže chrání naše zdraví, ale zamezuje také materiálovým škodám.

 

Dezinsekce a její zajištění

Dezinsekční zásah provádíme v souladu se standardní metodikou DDD, dále dbáme na dodržování hygienických standardů.
Zajišťujeme vypracování ročního harmonogramu prací a stanovené a vytipované prostory ošetřujeme podle konkrétních hygienických norem či HACCP opatření. Provádíme jednorázové zásahy i komplexní péči dle ročního harmonogramu prací.
Monitorujeme škůdce, identifikujeme je a navrhujeme vhodné asanační postupy. Používáme nejmodernější aplikační techniku a chemické látky s minimální toxicitou pro životní prostředí a člověka. U dlouhodobých zákazníků obměňujeme přípravky v rámci zamezení možného vzniku rezistence (odolnost hmyzu na určitou chemickou látku).

 

Jsme součástí Intergovaného záchranného systému Libereckého kraje v rámci naší služby vyjíždíme v případě akutního nebezpečí, např. kvůli vosám a dalšímu bodavému hmyzu.


Určujeme druhy škůdců a zajišťujeme prodej přípravků, který si můžete aplikovat sami, pod naším vedením.

 

Dezinsekci provádíme

Nemocnice, zdravotnická zařízení, stravovací a ubytovací zařízení, školské organizace, obchodní komplexy, zemědělské objekty, bytový fond, výrobní podniky, ZOO Liberec.

 

Naše společnost prováděla likvidaci komárů při povodních v ČR v roce 1997, 1999, 2002, 2010.

 

 Likvidace komárů pro obec Višňová na Frýdlantsku červenec 2012

 

Dezinsekce fotogalerie

 

Likvidace komárů pro obec Višňová na Frýdlantsku 2013