Likvidace dřevokazného hmyzu a dřevokazných hub

Dřevokazný hmyz

Některé druhy napadají čerstvé dřevo, jiné zase zpracované dřevo. Hmyz napadající čerstvé dřevo potřebuje jako podmínku pro svůj vývoj vysokou vlhkost dřeva, proto napadá stromy a vytěžené dřevo a nikoliv dřevo částečně vyschlé, již zpracované, například krovy domů. Dřevokazný hmyz potřebuje ke svým životním podmínkám kůru a lýko na dřevě. Hmyz napadající zpracované dřevo se vyvíjí při nižší vlhkosti dřeva. Oba druhy potřebují k životu celulózu. V našich klimatických podmínkách jsou pro nás nejdůležitější brouci. Škody působí převážně larvy brouků, které dřevo ničí požerem, vytvářejí známé lidově řečené chodbičky, díky tomu ničí dřevěné části staveb, kde také často k jeho destrukci. Po zakuklení se následně vylíhnou z larev dospělí jedinci, brouci, opustí dřevo výletovými otvory, které jsou důkazem aktivního napadení. Nežijí dlouho, jen velmi krátce, ale nakladou potřebná vajíčka, z nich se následně vylíhnou larvy, proměna na dospělce u řady druhů probíhá i řadu let, záleží na teplotách a vlhkosti.

 

Mezi nejčastěji se vyskytující se druhy patří tesařík krovový, červotoč proužkový, pilořitky a jiné.

Dřevokazné houby

Nejčastějšími škůdci dřeva, jsou právě dřevokazné houby, vytvářejí se při optimální vlhkosti, přímo na dřevě nebo na jiném, jemu podobném organickém materiálu, kterým prorůstají. Vylučují vodorozpustné enzymy, které zapříčiňují rozklad dřeva. Po určité době vytvářejí plodnici, na které vznikají nebezpečné spóry. Nejdůležitější podmínkou pro růst dřevokazných hub je zvýšená vlhkost substrátu - dřeva. Například při zatékání, zde je riziko napadení dřeva velmi pravděpodobné, napadení může být již zaznamenáno, při vlhkosti nad 20%. Některé dřevokazné houby, které nazýváme celulózní houby rozkládají celulózu a hemicelulózy a způsobují například hnědou hnilobu dřeva. Jiné ligninovorní houby rozkládají lignin i celulózu a hemicelulózu a způsobují bílou hnilobu dřeva.

 

Mezi nejčastěji se vyskytující se druhy patří dřevomorka domácí, trámovka plotní, konifera sklepní a další

Dřevomorka viz. článek (ico) Dřevomorka domácí (13,45kB)

Technologie likvidace

Monitoring stavu, vyhodnocení postupu, zvolení vhodného přípravku, zvolení vhodného technologického postupu, například ve spolupráci se stavebními firmami.

 

Aplikační technika:
Vysokotlaký nástřik, použití aerosolu, provedení injektáže napadeného dřeva

 

Střecha je pro dům velmi důležitá, myslete také na ni !