Likvidace plevelů

Zajišťujeme systémovou likvidaci plevelů na širokém spektru ploch za účelem hubení či omezování nežádoucí vegetace.

 

Provádíme

Likvidaci porostů invazních rostlin - křídlatka, bolševník, netykavka
Likvidaci vegetace na březích vodních toků

Likvidace mechu (střechy, trávníky)


Ošetřování travnatých ploch

Selektivní hubení dvouděložných rostlin

Neselektivní hubení dvouděložných rostlin

Kosení

 

Rostliny se likvidují aplikací postřikem na ošetřované ploše. Lze likvidovat všechny rostliny nebo pouze dvouděložné rostliny. Postřiky se provádějí ručními, motorovými nebo polními postřikovači. Zasažené rostliny vysychají do 1-2 týdne po aplikaci. Přípravky se aplikují na zelené části rostlin, přípravek působí v jejich kořenových systémech. Všechny naše používané přípravky jsou velmi šetrné k životnímu prostředí, nevytvářejí rezidua, / nezůstávají v půdě /.

Aplikaci provádíme ve vegetačním období dle intenzity zaplevelení.

 

Služby provádíme

Pro Obecní, Městské, Krajské úřady, Povodí Labe, Ohře, Odry, RWE, Technické služby Liberec, kolejové svršky, Dopravní podnik Liberec, ŘSD, pásy okolo oplocení, sportoviště, škvárové, antukové plochy, spáry dlážděných, betonových či asfaltových ploch, chodníky, vozovky.