Rizikové kácení stromů a náletových dřevin

Lidezin CZ s.r.o. nabízí:

Kácení stromů

Není možné strom ošetřit, či z jiného důvodu je potřeba strom pokácet? Provedeme kácení stromu ze země s řízeným nasměrováním padajícího kmene. Tento způsob kácení je nejjednodušší a nejlevnější avšak pouze za předpokladu dostatečného prostoru kolem káceného stromu pro zajištění řádné bezpečnosti. Kácení stromů se v tomto případě provádí většinou za použití běžných pracovních pomůcek - mechanický klín, lanový zvedák atd., díky nimž je kácení stromu bezpečnější a přesnější.

 

Rizikové kácení

Provádíme kácení stromů v prostorách, kde není možné strom pokácet celý najednou. Například stromy v husté zástavbě, stromy v zahradách, stromy, které zasahují nad elektrické vedení, nad střechy, stromy nakloněné. Kácení se provádí postupným seřezáváním stromu od koruny dolů, větvě se spouští na lanech do přesně vymezeného prostoru. Disponujeme vybavením, se kterým jsme schopni pohybu v korunách stromu i v těch nejnáročnějších podmínkách.

 

Likvidace náletových dřevin

Provádíme vyřezávání náletových dřevin nebo rychle rostoucí dřevin.

 

Služby provádíme


V ochranných pásmech inženýrských sítích, na březích toků, pro obecní úřady a pro širokou veřejnost.